regulamin

Postanowienia wstępne 

 1. Wszystkie produkty oferowane na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Informacje o Sprzedawcy: 

Pracownia Biżuterii Artystycznej Wrobel

Właściciel:

WRÓBEL Kamil Wróbel

Os. Przyjaźni 11/35 , 61-685 Poznań

NIP: 972-105-87-38

Przyjmowanie zamówienia

 1. Sprzedający poprzez stronę www.bizuteria-jezdziecka.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Złożenie zamówienia poprzez stronę www.bizuteria-jezdziecka.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wiadomości e-mail na adres kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl od Klienta, który składa ofertę kupna określonego produktu wraz z podaniem swoich szczegółowych danych (imię i nazwisko, dokładny adres zameldowania, e-mail, telefon kontaktowy) oraz danymi zamawianego produktu (nr symbolu produktu, nazwa produktu, ilość , informacje szczegółowe takie jak np. rozmiar, srebro matowe, srebro błyszczące, kolor paska, sznurka itp.) lub poprzez wypełnienie i wysłanie na adres kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl formularza zamówienia dostępnego na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl, w którym Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 4. Informacje dotyczące produktów na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Jakość produktów

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku).
 2. Sprzedawca poświadcza jakość surowca wykorzystanego do wykonania danego wzoru oraz jego zgodność z opisem zamieszczonym na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl (jednocześnie biorąc pod uwagę dalszy punkt 3, 4, 5).
 3. Prezentowane na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na proces powstawania biżuterii (wszystkie wzory wykonywane są ręcznie) poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
 4. Prezentowane na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej barwy, odcieni kolorów oraz kontrastu pomiędzy poszczególnymi elementami   – mają jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na proces powstawania biżuterii (wszystkie wzory wykonywane są ręcznie) poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
 5. Prezentowane na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl opisy danych produktów mają jedynie charakter orientacyjny. Z uwagi na to iż wszystkie wzory wykonywane i obrabiane są ręcznie poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą nieznacznie różnić się między sobą oraz względem opisu zamieszczonego na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl (dotyczącego na przykład wagi, wymiarów itp.) Jednocześnie sprzedawca poświadcza iż dokłada wszelkich starań, aby oferowane i sprzedawane produkty były możliwie jak najbliższe opisowi zamieszczonemu na stronie www.bizuteria-jezdziecka.pl. 

Terminy realizacji zamówień, koszty wysyłki , dokonywanie płatności. 

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przez sprzedawcę w odpowiedzi na zapytanie dotyczące danego produktu lub jego zamówienie. Jeśli danego produktu nie ma aktualnie na stanie magazynowym, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wiadomość e-mail wraz z informacją dotyczącą terminu realizacji zamówienia, którym jest zainteresowany (wszystkie wzory wykonywane są ręcznie w związku z czym potrzebny jest czas na wykonanie danego wzoru w przypadku braku na stanie magazynowym). 
 2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji zamówienia był możliwie jak najkrótszy aby spełnić oczekiwania Klienta. 
 3. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Kupujący po akceptacji kosztów wysyłki w zależności od wybranej opcji. Wysyłka zostaje wyszczególniona jako dodatkowy koszt realizacji danego zamówienia. 
 4. Zamówienia wysyłane są Pocztą Polską lub firmą kurierską w zależności od ustaleń z Klientem dotyczących akceptacji kosztów dodatkowych związanych z wybraną opcją wysyłki towaru.
 5. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Kupujący.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w wiadomości e-mail potwierdzającej dostępność danego towaru, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 7. Koszty wysyłki i dostępne rodzaje płatności:
tabela opłat za wysyłkę
 


Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

 

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wykonania zamówionego produktu i przygotowania go do wysyłki.
 2. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail, pod adresem kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl
 3. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Paragony i faktury

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Uszkodzenia przesyłek

 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się ze Sprzedającym, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
 4. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

Dokonywanie płatności

 1. Sprzedający honoruje dwie formy płatności:

      a) Opłata przy odbiorze – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kuriera.

      b) Przekaz/przelew - na rachunek sprzedającego:                                                                                                        

          BZ WBK S.A  34 1090 1737 0000 0001 1590 2184                                                                                                                

           w tytule przelewu należy wpisać symbol zamówionego produktu oraz imię i nazwisko Kupującego (jeśli  

           przekaz/przelew dokonywany jest z innego konta) – zamówienie jest wysyłane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu

           pieniędzy na rachunek sprzedającego.

 1. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „b”, brak zapłaty za zamówiony (towar) produkt w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

Zwrot zamówionego towaru 

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych u sprzedającego (www.bizuteria-jezdziecka.pl) bez podania przyczyny – w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.
 3. Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na koszt Kupującego. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.
 5. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez sprzedającego przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje 

 1. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 1 roku od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji , należy powiadomić sprzedającego o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl. Kupującemu zostanie podany adres do wysyłki
 2. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady.
 3. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sprzedającego.
 5. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

Ochrona danych osobowych 

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail.

Ochrona praw autorskich 

 1. Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością sprzedającego.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.bizuteria-jezdziecka.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2012r.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
 3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na www.bizuteria-jezdziecka.pl.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania strony www.bizuteria-jezdziecka.pl, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl.
 6. Strony umów zawartych za pośrednictwem www.bizuteria-jezdziecka.pl dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie lub innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela strony www.bizuteria-jezdziecka.pl. 
Realizacja: IDcom-jst.pl